Ny matta med gamla anor

Serien med Handantes mönsterkort omfattar totalt 9 stycken. Till det nionde och sista kortet håller väverskan Anna-Lisa just nu på att väva en prototyp. Det är nämligen fråga om en matta, planerad av Mönsterkollektivet Fyran i samarbete med Anna-Lisa Klemets. Det har varit en mycket intressant process att följa, ett möte mellan hantverkare och formgivare, där bådas expertis på varsitt område har resulterat i en helt ny matta med gamla anor.

Såhär såg det ut i väven i förra veckan.

En liten del av mattan i sin vinterskrud. På mönsterkortet kommer mattan att presenteras i två olika färgsättningar. Inspriation till färgerna kommer från de österbottniska vyerna och hur de förändras med årstiderna. Tanken med mönsterkortet är att det både ska kunna användas av såväl privata väverskor och som i vävkurserna i nejden. Kortet lanseras i mitten av november på svenska och finska och är förstås gratis.

 

23.10.2014 kl. 14:46

Bilder från lördagens workshop

Workshopen "Grannlappar - lappteknik med inspiration av allmogens granntäcken" samlade nio ivriga sömmerskor. De flesta hade stor vana av att arbeta med lappteknik och kunde direkt koppla på det rätta tankesättet när de gamla täckenas mönster skulle översättas till block. 

Inspirationsmaterialet var digert. Förutom de täcken som fotograferats i samband med Museernas hantverksskatter erbjöds workshopdeltagarna ta sig en titt i Fornstugans dokementation av Esses granntäcken (1984), Yngvar Heikels dokumentation av Österbottens dito (1926) och därtill hade vi en hel del konkreta exemplar på plats, nyare och äldre, det äldsta från 1888. 

Deltagarna tilldelades planeringsdiagram och fick fritt välja bland inspirationsmaterialet. Någon fastnade för ett gammalt fotografi, någon för täckena på plats, någon tog fasta på en specifik ruta, någon tänkte på helheten. Inspiration kommer till oss på olika sätt, och alla sätt är rätt.

Diagram efter diagram färglades, en del lades åt sidan, andra behölls. 

Efter lunchpausen påbörjades tillskärning och provsömnad på maskin eller för hand, enligt eget tycke.

Deltagarnas färdiga block finputsades innan de lämnades in till projektledaren jämte planeringsdiagrammen och anteckningar om sömnadsordningen. Nu återstår för undertecknad att digitalisera materialet, göra noggranna sömnadsbeskrivningar inklusive skisser och småningom samla all information på ett mönsterkort som blir tillgängligt för alla som vill sy ett granntäcksinspirerat lapptäcke.

09.05.2014 kl. 12:58

Workshop 3.5: Grannlappar

Lördag 3.5 är det dags för workshop. Temat denna gång är lappteknik. 
I "Grannlappar - lappteknik med inspiration av allmogens granntäcken" 
tar vi inspiration av gamla vävda allmogetäcken och skapar nya lapptäcksmönster - målet är ett modernt granntäcke i lappteknik.

Vi inleder med att bekanta oss med olika allmogetäcken på bilder, i böcker och med riktiga historiska exemplar. Utgående från inspirationsmaterialet påbörjas sedan idéframtagning till nya så kallade block. Ett block är en del av ett lapptäcke, hopsytt av olika mindre bitar. Många sammanfogade block bildar en större helhet, t.ex. ett lapptäcke.

Några sakkunniga ur föreningen Quiltgruppen Lappbiten deltar och hjälper med tekniska lösningar och kreativa idéer. Vi planerar ett par block, syr provexemplar i olika tekniker på maskin, och väljer ut några att vidareutveckla. Tanken är att vi ska få fram 2-5 nya block som man kan skapa ett lapptäcke av, påminnande i färg och formspråk om granntäcken, stortäcken eller fälltäcken. Mönster till blocken trycks upp på Handantes mönsterkort och blir tillgängliga för alla.

Det finns många gamla vävda allmogetäcken från våra trakter bevarade; granntäcken, stortäcken och fälltäcken. De har lite olika benämningar beroende på användningsområdet. Täckena ser olika ut i varje by, fälltäckena har ofta enklare mönster medan granntäckena och stortäckena är mer detaljrika. Gemensamt för dem alla är att de är färggranna och har mönster uppbyggt av små kvadrater. Genom workshopen och mönsterkorten sprider vi kunskapen om de gamla allmogetäckena samt hur vi idag kan inspireras av nejdens gamla hantverkstraditioner.

 

Inspireras mera på vårt Pinterest-collage om lappteknik.

Workshopen hålls i Katternö Bygård lördag 3.5. kl. 10-15.00. Några lediga platser finns, anmäl dig senast 30.4 till handante@pedersore.fi eller på telefon 044 7557 680.

25.04.2014 kl. 12:05

 

Handante är ett uvecklingsprojekt som lyfter fram Pedersöres hantverkstradition såväl som nejdens mångsidiga kunskap inom formgivning och hantverk. Handante vänder sig till alla med hantverksintresse. Läs mera under Projektbeskrivning.