Projektbeskrivning

14.11.2013 kl. 19:26

 

VAD ÄR HANDANTE?

Handante är ett utvecklingsprojekt som lyfter fram Pedersöres hantverkstradition såväl som nejdens mångsidiga kunskap inom formgivning och hantverk. Projektet vänder sig till alla hantverksintresserade.

TRADITION MÖTER TREND syftar på mötet mellan hantverkare och formgivare med anknytning till Pedersöre. Nejden är full av experter inom båda områdena. Handante hjälper dessa att hitta varandra för att tillsammans bli slagkraftiga innovatörer och producenter. Med lokalt förankrat inspirationsmaterial och regionens krafter skapar vi nytt av gammalt. Vi kombinerar hantverkarnas traditionella material- och teknikkunskap med formgivarnas fräscha idéer och modiga lösningar. Handante erbjuder synlighet åt både etablerade och nya experter och amatörer, samt möjlighet att dra ekonomisk nytta av sin kunskap.

ATT BEVARA KUNNANDET är viktigt. Handante lyfter fram traditionen, ökar intresset hos såväl allmänheten som branschfolk, och skapar värdefulla nätverk inom hantverk och kultur. Kunskap finns till för att spridas, vi engagerar genom seminarier, workshops och genom att synas i kulturlivet och på webben. Vi framhåller traditionen och skapar på så sätt kulturell hållbarhet. Under projektets gång ordnas inspirationsseminarier och workshops som är öppna för alla intresserade, oberoende kön, ålder och yrke.

VEM FÅR VARA MED?

Nyfikna, traditionsbundna och/eller nyskapande amatörer och experter. Formgivare, hantverkare och studerande. Föreningar och intressegrupper. Handante utesluter ingen som känner att de vill dela med sig, eller suga i sig, av hantverkstraditionen.

NÄR ÄR DET AKTUELLT?

Hösten 2013 körde projektet igång och pågår fram till årsskiftet 2014-2015. I januari 2014 håller vi vårt första inspirationsseminarium.

VAD SKA VI UPPNÅ?

Handante skapar ett nätverk av experter inom formgivning och hantverk i nejden. På seminarier kommer vi i kontakt med varandra, på workshops lär vi oss jobba tillsammans, i mindre expertgrupper arbetar vi sedan fram nya produkter med lokalt förankrad inspiration. Vi tar fasta på Pedersörenejdens typiska uttryck i mönster, färg, form och tradition.

HANDANTE

- erbjuder kunskap, inspiration och trivsel
- skapa nya nätverk att byta kunskap inom
- uppmuntrar möten mellan tradition och trend
- ger alla möjlighet att lära känna olika sorters hantverk
- synliggör det unika i vår region
- väcker intresse för hantverk hos en ny generation
- erbjuder marknadsföring och synlighet för formgivare och hantverkare

 

 

Handante är ett uvecklingsprojekt som lyfter fram Pedersöres hantverkstradition såväl som nejdens mångsidiga kunskap inom formgivning och hantverk. Handante vänder sig till alla med hantverksintresse. Läs mera under Projektbeskrivning.